Ksiegowość 24h

Automatyzacja procesów księgowych oraz opracowanie nowoczesnych narzędzi umożliwiają prawidłowe i szybkie ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych. Dzięki nowoczesnej, księgowości internetowej usługi biur rachunkowych stały się bardziej dostępne i tańsze. Spis treści: ◾Księgowość …

Mobilne biuro rachunkowe

Opcja mobilnej księgowej, która dojeżdża do siedziby firmy klienta i na miejscu rozlicza podatki, prowadzi ewidencje czy udziela porad, to opcja od której aktualnie się odchodzi. Spis treści: współpraca z …

Księgowość pełna ceny

Prowadzenie pełnej księgowości, czyli odpowiedniej księgi rachunkowej jest jedną z najbardziej skomplikowanych form rejestrowana przychodów i rozchodów. Obowiązek prowadzenie tego typu księgowości mają nie tylko osoby prawne, ale także osoby …