Pomoc w sporządzeniu umowy spółki z o.o.

Założenie nowego podmiotu gospodarczego wymaga dopełnienia licznych formalności oraz spełnienia wielu wymogów. Kodeks Spółek Handlowych oraz pozostałe rozporządzenia i ustawy dokładnie regulują kolejne etapy procedury rejestracji. Pierwszym krokiem na drodze do własnej firmy jest zawarcie jej umowy. Przedsiębiorcy, nieposiadający jeszcze doświadczenia w zakresie opracowywania tego dokumentu często decydują się na pomoc w sporządzeniu umowy spółki z o.o. oferowaną przez doradców gospodarczych i firmy rejestrujące nowe podmioty. Chęć skorzystania z pomocy najczęściej motywowana jest brakiem w...
Więcej