Odmowa w banku CRBR

Spis treści: – Kogo obowiązuje wpis do CRBR? – Odmowa założenia konta w banku przez brak wpisu w CRBR Kogo obowiązuje wpis do CRBR? W ramach przypomnienia, pragniemy wymienić podmioty …