Wznowienie działalności zawieszonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedsiębiorca działając w oparciu o przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ma możliwość zawieszenia działalności swojej firmy na okres od 1 do 24 miesięcy. Należy pamiętać, że zawieszona działalność nie zostaje odwieszona automatycznie, nawet jeśli podana jest data wznowienia. W tym czasie przedsiębiorca ma przerwę w płaceniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz składaniu deklaracji i wpłacaniu zaliczek na podatek. Wznowienie działalności zawieszonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinno rozpoczynać się od zwołania zarządu spółki w celu podjęcia uchw...
Więcej