Zmiana pkd w s24

Zmiana pkd w s24 – jak przeprowadzić procedurę aktualizacji danych spółki w zakresie PKD? Czy wymagana jest zmiana umowy spółki? Polska Klasyfikacja Działalności stanowi uporządkowane pogrupowanie typów działalności gospodarczej, branż …

Zakładanie sp Warszawa

Osoby postanawiające założyć własną firmę bardzo często nie zwracają uwagi na to w jakim mieście przeprowadzają jej rejestrację. Zazwyczaj ich wybór pada na miejscowość, do której mają po prostu najbliżej. …