Jak uzyskać pozwolenie na pracę?

Cudzoziemcy, którzy planują pracę w Polsce, powinni posiadać do tego specjalne zezwolenie. Występuje ono w kilku typach, zależnych od charakteru wykonywanej pracy, czy osoby pracodawcy. Jak uzyskać pozwolenie na pracę? Obowiązek jego wyrobienia spoczywa na pracodawcy, który chce zatrudnić cudzoziemca. Odpowiednie wnioski i dokumenty należy złożyć w urzędzie wojewódzkim, odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pracodawcy. Wymagane w tym procesie dokumenty powinny być złożone w oryginałach lub kopiach poświadczonych urzędowo (nie dotyczy to dowodu osobistego i paszportu...
Więcej