Zawieszenie spółek

Każdy ze wspólników spółek prawa handlowego, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, a które nie zatrudniają pracowników, będzie miał możliwość zawieszenia swojej działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Warto również pamiętać, że możliwość zawieszenia spółki przysługuje również przedsiębiorcom, którzy zatrudniają wyłącznie pracowników, którzy przebywają na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, bądź rodzicielskim. Zawieszenie spółki nie wymaga od przedsiębiorcy konkretnego powodu, ponieważ umowa danej spółki może ową kwestię regulować oraz określać warunki p...
Więcej

Jak przeprowadzić zawieszenie spółki z o.o.?

Zawieszenie działalności gospodarczej wiąże się ze złożeniem wniosku CEIDG o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej. Przepisy nie ograniczają możliwości zawieszenia działalności przed okresem złożenia wniosku o zawieszenie. Wniosek należy wypełnić na maszynie lub odręcznie drukowanymi literami, bez poprawek i skreśleń. Wpis o zawieszenie działalności można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy, przez pełnomocnika, listownie lub elektronicznie. W przypadku błędnie wypełnionego wniosku wnioskodawca zostanie poproszony o skorygowanie błędnych informacji lub uzupełnienie brak...
Więcej