System podatkowy

Podatki stanowią obecnie podstawowe źródło finansowania potrzeb publicznych w naszym kraju i w większości państwa na świecie. Prawne fundamenty nakładania obowiązków podatkowych w Polsce stanowi Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej obowiązująca od dnia 17 października 1997 r. System podatkowy to ogół instytucji finansowych i przepisów prawnych dotyczących ustalania i egzekwowania podatków. Zawiera on zarówno regulacje związane z instytucjami podatkowymi, jak i całą strukturę podmiotów: tych wyznaczających ich wysokość, pobierających i tych płacących podatki. Prawidłowe funkcjonowanie syst...
Więcej

CIT za 2016 rok

Deklarację CIT za 2015 rok trzeba złożyć do końca marca 2016 roku. Chociaż może się wydawać, że czasu jest wystarczająco dużo, sporządzaniem deklaracji CIT za 2015 rok należy zająć się jak najszybciej. Deklaracje CIT składają wszystkie przedsiębiorstwa, posiadające osobowość prawną między innymi spółki z o.o. oraz spółki akcyjne. Spółki z o.o. oraz spółki akcyjne składają swoje deklaracje podatkowe na formularzach CIT-8. Sporządzenie także tej deklaracji jest trudne. Nie tylko trzeba dobrze ustalić wysokość podatku, ale również stosować się do aktualnych przepisów prawnych. Podczas rozl...
Więcej

Expert podatkowy w mieście Kraków

Podatki są kwestią problematyczną dla większości przedsiębiorstw. Liczne modyfikacje w polskim prawie, ale przede wszystkim poważne konsekwencje z tytułu nawet drobnych pomyłek, uchybień, czy też zaniedbań przerażają przedsiębiorców. W większości przypadków wolą nie ryzykować, zlecając swoją księgowość specjalistycznym biurom. Nie istnieje jednak konieczność wynajmowania biura, świadczącego usługi z zakresu outsourcingu księgowego. Równie optymalne dla niewielkiego przedsiębiorstwa może okazać się skorzystanie z doradztwa podatkowego, które dostępne jest w każdym dużym mieście. Expert podat...
Więcej