Obniżony CIT 2017

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje nowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych. Stawka podatku CIT została obniżona z 19% do 15%. Niższa stawka podatku obowiązuje małych podatników oraz przedsiębiorstwa rozpoczynające prowadzenie działalności. Warto wiedzieć, że małym podatnikiem jest przedsiębiorstwo, którego przychody ze sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 1,2 mln euro. Pozostałe podmioty nadal obowiązuje wyższa stawka podatku CIT. Obniżony CIT 2017 jest dobrze przyjmowany przez polskich przedsiębiorców. Rząd wprowadzając preferencyjną stawkę podatku...
Więcej

Obniżona stawka CIT 2017

Obniżona stawka CIT 2017 zaczęła obowiązywać od stycznia. Stawka została obniżona z 19 % do 15 %. Takie zmiany zakłada nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Preferencyjna stawka ma obejmować firmy, u których przychód ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczył 1,2 mln euro rocznie. W Polsce jest około 400 000 takich przedsiębiorstw. Celem rządu jest to, aby efektem podejmowanych działań było przyspieszenie tempa rozwoju gospodarczego Polski oraz ułatwienie warunków zakładania firm. Ustawa zakłada, że z obniżonej stawki podatku CIT ...
Więcej

CIT w 2017

Jak wiadomo CIT to podatek dochodowy od osób prawnych, jest podatkiem bezpośrednim obciążającym dochody przedsiębiorstwa. Stawka podatku CIT w 2017 roku uległa zmianie. Od 1 stycznia obowiązuje nowa stawka podatku dla małych podatników. Została obniżona z 19% do 15%. Małym podatnikiem jest przedsiębiorstwo, które w danym roku podatkowym osiąga przychody ze sprzedaży (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług) nie wyższe niż równowartość 1,2 mln euro. Pozostali podatnicy mają obowiązek płacić podatek dochodowy w wysokości 19%. Zmiana wysokości stawki podatku CIT w 2017 roku dotyczy tak...
Więcej