Czysta spółka z o.o. z 2018

Osoby postanawiające założyć firmę zazwyczaj decydują się na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na ich wybór wpływa wiele czynników. Po pierwsze, do założenia spółki z o.o. uprawnieni są wszyscy za …

Czysta spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przeznaczona głównie do prowadzenia dużego przedsięwzięcia. Zainteresowanie tym podmiotem spotęgowało się w momencie obniżenia jej kapitału zakładowego z …