Czysta spółka z o.o. z 2018

Osoby postanawiające założyć firmę zazwyczaj decydują się na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na ich wybór wpływa wiele czynników. Po pierwsze, do założenia spółki z o.o. uprawnieni są wszyscy za wyjątkiem innej jednoosobowej spółki z o.o.. Cel prowadzenia takiej jednostki również jest dowolny, oczywiście o ile nie narusza on w żaden sposób przepisów prawa. Do dalszych zalet spółki z o.o. zalicza się ograniczoną odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę oraz konieczność wniesienia kapitału zakładowego w wysokości zaledwie 5 tysięcy złotych. Tradyc...
Więcej

Gotowa spółka z o.o. 2018 na sprzedaż

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to lider jeżeli chodzi o ilość prowadzonych pod swoją postacią przedsiębiorstw na terenie Polski. Skąd tak ogromna popularność tych podmiotów? Na założenie spółki z o.o. wielu przedsiębiorców decyduje się ze względu na niski kapitał zakładowy wymagany do jej założenia. Bardzo pozytywną cechą spółki z o.o. jest ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki, co zabezpiecza ich prywatne mienie. Spółka z o.o. to niestety długa i skomplikowana rejestracja, która może skutecznie zniechęcić do poprowadzenia działalności w takiej formie. Na s...
Więcej

Czysta spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przeznaczona głównie do prowadzenia dużego przedsięwzięcia. Zainteresowanie tym podmiotem spotęgowało się w momencie obniżenia jej kapitału zakładowego z 50 tysięcy złotych, do kwoty dziesięciokrotnie niższej. Spółka o.o. charakteryzuje się osobowością prawną, tak więc jest ona podmiotem praw i obowiązków. Ponadto samodzielnie ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania, zwalniając z niej całkowicie swoich wspólników. Rejestracja tego podmiotu jest niestety długa i problematyczna stąd...
Więcej