Jak zawiesić działalność spółki?

Decyzję o zawieszeniu spółki można podjąć z wielu powodów. Większością z nich jest chwilowy przestój w wykonywaniu działań związanych z działalnością, aż do czasu rozpoczęcia kolejnego, nowego projektu. Jak zawiesić działalność spółki? 1) Podstawowym wymogiem jest niezatrudnianie pracowników. 2) Pierwszym krokiem do zawieszenia działalności jest zgłoszenie sprawy do Krajowego Rejestru Sądowego - złożenie odpowiedniego wniosku wraz z załącznikami do sądu gospodarczego - złożenie zgłoszeń i wniosków do ZUS - złożenie zgłoszeń i wniosków do Urzędu Skarbowego 3) Kolejnymi czynnościami w tr...
Więcej

Procedura zawieszenia spółki

Zawieszenie spółki to wprawienie jej w chwilowy stan uśpienia. Spółka wtedy nie może: - wykonywać działalności - osiągać bieżących przychodów Spółka może: - rozwiązywać zawarte wcześniej umowy - przyjmować należności i regulować zobowiązania, zaszłe przed zawieszeniem działalności - zbywać środki trwałe i wyposażenie - ma prawo lub obowiązek uczestniczenia w postępowaniach: sądowych, podatkowych i administracyjnych - wykonywać obowiązki nakazane przepisami prawa - osiągać przychody finansowe, z wykonywania działalności przed jej zawieszeniem - może zostać poddana kontroli na zas...
Więcej

Jak przeprowadzić zawieszenie spółki z o.o.?

Zawieszenie działalności gospodarczej wiąże się ze złożeniem wniosku CEIDG o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej. Przepisy nie ograniczają możliwości zawieszenia działalności przed okresem złożenia wniosku o zawieszenie. Wniosek należy wypełnić na maszynie lub odręcznie drukowanymi literami, bez poprawek i skreśleń. Wpis o zawieszenie działalności można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy, przez pełnomocnika, listownie lub elektronicznie. W przypadku błędnie wypełnionego wniosku wnioskodawca zostanie poproszony o skorygowanie błędnych informacji lub uzupełnienie brak...
Więcej