Obniżona stawka CIT 2019

Od stycznia 2019 r. w ustawie o CIT stawka 15% została zastąpiona stawką 9%. Obniżona stawka CIT 2019 będzie miała zastosowanie do dochodów od nowego roku. Nie każdy podatnik będzie miał jednak możliwość skorzystania z niej. Podatnicy, którzy będą chcieli skorzystać z obniżonej stawki 9% CIT powinni dowiedzieć się, czy w ich przypadku faktycznie istnieje taka możliwość. Ta stawka przewidziana jest dla podatników posiadających status małego podatnika, czyli: - przychód za poprzedni rok podatkowy nie może być wyższy niż 1,2 mln EURO brutto, - przychód w roku bieżącym nie przekracza 1,2 mln ...
Więcej

Obniżony CIT 2017

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje nowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych. Stawka podatku CIT została obniżona z 19% do 15%. Niższa stawka podatku obowiązuje małych podatników oraz przedsiębiorstwa rozpoczynające prowadzenie działalności. Warto wiedzieć, że małym podatnikiem jest przedsiębiorstwo, którego przychody ze sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 1,2 mln euro. Pozostałe podmioty nadal obowiązuje wyższa stawka podatku CIT. Obniżony CIT 2017 jest dobrze przyjmowany przez polskich przedsiębiorców. Rząd wprowadzając preferencyjną stawkę podatku...
Więcej

Obniżona stawka CIT 2017

Obniżona stawka CIT 2017 zaczęła obowiązywać od stycznia. Stawka została obniżona z 19 % do 15 %. Takie zmiany zakłada nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Preferencyjna stawka ma obejmować firmy, u których przychód ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczył 1,2 mln euro rocznie. W Polsce jest około 400 000 takich przedsiębiorstw. Celem rządu jest to, aby efektem podejmowanych działań było przyspieszenie tempa rozwoju gospodarczego Polski oraz ułatwienie warunków zakładania firm. Ustawa zakłada, że z obniżonej stawki podatku CIT ...
Więcej