Stała obsługa prawna

Stała obsługa prawna to bardzo istotna kwestia podczas kierowania dużym przedsiębiorstwem. Olbrzymia ilość dokumentów, którymi dysponuje firma zmusza do otoczenia ich szczególną opieką. Przedsiębiorca, który musi zajmować się działalnością swojej firmy nie jest w stanie zagwarantować firmowym aktom wystarczająco dużo uwagi, dlatego zobowiązany jest do skorzystania z usług profesjonalnych jednostek. Właściciele firm mogą zdecydować się na etatowe zatrudnienie księgowego, bądź też wynajęcie biura księgowego. Outsourcing przede wszystkim zapewnia bezpieczeństwo. Nie należy bowiem obawiać ...
Więcej

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego. Warunkiem wykonywania tego zawodu jest posiadanie wysokich kwalifikacji, wyższego wykształcenia i bogatego doświadczenia z zakresu prawa podatkowego, karnego i gospodarczego. Zawód ten wymaga nieustannego szkolenia i udziału w konferencjach wynikających z ciągłych zmian prawnych oraz podatkowych. Każdy doradca podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa. Etyka zawodowa zobowiązuje ich do wykonywania czynności zawodowych według najlepszej woli, wiedzy, uczciwie ...
Więcej

Wybór formy opodatkowania

W obecnych czasach, osoby decydujące się na podjęcie działalności gospodarczej, muszą zmierzyć się z wieloma trudnymi decyzjami. Jedną z nich jest wybór formy opodatkowania. Przedsiębiorcy mają kilka możliwości. Są nimi:  opodatkowanie na zasadach ogólnych (przedsiębiorcy do ustalania podatku dochodowego stosują skalę progresywną - 18% lub 32% ),  podatek liniowy (objęci nim zawsze odprowadzają 19% podatku)  ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (podatek ustala się od wysokości przychodu, z uwzględnieniem stawek ryczałtowych 20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3% - w zależności od rodzaju ...
Więcej