Pozwolenie na pracę w Polsce

Każdy obcokrajowiec, który planuje pracować na terenie Polski, musi mieć do tego specjalne pozwolenie. Jest ono wydawane przez urząd wojewódzki, odpowiedni ze względu na siedzibę lub adres firmy pracodawcy. To osoba zatrudniająca powinna postarać się o takie pozwolenie. Niektórzy cudzoziemcy są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. O dziwo, jest to dość spora grupa, określona w różnych miejscach polskiego prawa. Zaliczają się do niej między innymi: - osoby posiadające w Polsce status uchodźcy, - osoby posiadające pozwolenie na pobyt stały w Polsce, - obywatele krajów czło...
Więcej

Zdobycie pozwolenia na pracę

Cudzoziemiec, który zechce pracować w Polsce, musi posiadać odpowiednie zezwolenie. Jego organizacją musi zająć się pracodawca, u którego obcokrajowiec ma być zatrudniony. W jaki sposób odbywa się zdobycie pozwolenia na pracę? Organem wydającym takie pozwolenie jest wojewoda odpowiadający miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Starając się o uzyskanie zezwolenia, pracodawca musi wykazać, że nie jest w stanie zaspokoić braków w kadrach, zatrudniając pracowników miejscowych. Zazwyczaj wykorzystuje się do tego tzw. test rynku pracy. Takie uzasadnienia nie są jednak wymagane za każdym razem - zezwo...
Więcej