Pozwolenie na pracę w Polsce

Każdy obcokrajowiec, który planuje pracować na terenie Polski, musi mieć do tego specjalne pozwolenie. Jest ono wydawane przez urząd wojewódzki, odpowiedni ze względu na siedzibę lub adres firmy pracodawcy. To …

Zdobycie pozwolenia na pracę

Cudzoziemiec, który zechce pracować w Polsce, musi posiadać odpowiednie zezwolenie. Jego organizacją musi zająć się pracodawca, u którego obcokrajowiec ma być zatrudniony. W jaki sposób odbywa się zdobycie pozwolenia na …