Aktualizacja w KRS 2021

Przedsiębiorcy prowadzący spółkę wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego zobowiązani są do aktualizacji wprowadzanych zmian w zakresie: - danych wspólników podmiotu, - informacji na temat sposobu reprezentacji, - adresu podmiotu oraz członków zarządu, - zakresu kodów PKD, - umowy spółki oraz jej postanowień. Aktualizacja w KRS 2021 powinna zostać dokonana w terminie 7 dni od pojawienia się zmian. Właściciele spółek ceniących sobie bezpieczeństwo podmiotu oraz stosowanie się do obowiązujących przepisów prawnych powinni dbać o informacje przekazywane w KRS odbiorcom zewnętrznym (inwestorz...
Więcej

Aktualizacja danych spółki w 2020

Problem, związany ze składaniem dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczy przede wszystkim początkujących przedsiębiorców, którzy nie do końca zdają sobie sprawę z tego w jaki sposób taką zmianę zgłosić. Zgłaszanie modyfikacji powinno odbywać się w terminie nie dłuższym niż 7 dni od wystąpienia zdarzenia. Za utrzymanie prawidłowych danych w rejestrze przedsiębiorców odpowiadają sądy rejestrowe. Każdy organ wyposażony został w kompetencje, które umożliwiają kontrolowanie wpisów spółek. Zgłaszanie zmian stanowi obowiązek każdego właściciela przedsiębiorstwa, które zostało zarejestrowane ...
Więcej

Korzysci z założenia spółki

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prawna przedsiębiorstw, która coraz częściej spotykana jest w Polsce. Jej działalność regulowana jest przez Kodeks Spółek Handlowych. Umowę spółki zawiera się poprzez podpisanie aktu notarialnego, następnie spółkę zgłasza się do KRS i US, dzięki temu uzyskuje się unikalny numer KRS, NIP i REGON. Jednostka gospodarcza prowadzona i reprezentowana jest przez Zarząd, który może składać się z jednego lub kilku członków. Korzysci z założenia spółki z o.o. jakie możemy zauważyć to m.in ograniczona odpowiedzialność za jej zobowiązania - oznacza to, ż...
Więcej