Aktualizacja w KRS 2021

Przedsiębiorcy prowadzący spółkę wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego zobowiązani są do aktualizacji wprowadzanych zmian w zakresie: – danych wspólników podmiotu, – informacji na temat sposobu reprezentacji, – adresu podmiotu oraz …