Analiza SWOT

Analiza SWOT jest procedurą analityczną, stosowaną jako narzędzie analizy sytuacji jakiegokolwiek przedsięwzięcia. Dzięki niej możliwe staje się określenie najlepszych kierunków rozwoju danego obiektu, poprzez analizę jego otoczenia i badanie wewnętrznych i zewnętrznych czynników.

Nazwa analizy powstała z połączenia pierwszych liter angielskich słów:
-S (Strenghts), oznaczające “mocne strony”; rozpatrywane są tu zalety i przewaga w konkurencyjności,
-W (Weaknesses), oznaczające “słabe strony”; rozważane są wady i bariery w konkurencyjności,
-O (Opportunities), oznaczające “szanse”; pokazuje szansy na korzystne zmiany,
-T (Threats), oznaczające “zagrożenia”; chodzi tutaj głównie o niebezpieczeństwo niekorzystnych zmian.

Poprawnie dokonana analiza SWOT w oparciu o powyższe wskazówki, pozwoli przedsiębiorcy na otrzymanie najlepszego rozwiązania do realizacji planowanych celów oraz ukierunkuje go na odpowiednie wykorzystanie potencjałów firmy. Uświadomi mu także jakie aspekty należy wyeliminować, bądź ulepszyć.

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments