Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.

Każdego roku, kiedy kończy się rok obrachunkowy, wspólnicy spółki z o.o. zbierają się, by zatwierdzić bilans, zapoznać się z rachunkiem zysków i strat przedsiębiorstwa oraz określić poprawność działań, podejmowanych przez zarząd i radę nadzorczą (ewentualnie komisję rewizyjną).

Jednak spotkanie może nastąpić w innym czasie. Jest to wtedy nadzwyczajne zebranie wspólników w spółce z o.o. Przyczyną jest zazwyczaj sprawa dotyczącą interesów firmy. Można je również zorganizować na życzenie wspólników posiadających nie mniej ni 10% udziałów, lub zaraz po tym, jak wykonany bilans wykaże straty, które przekraczające wspólną wartość kapitału zakładowego i rezerwowego.

Nawet zwołując nadzwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o., trzeba pamiętać o porządku obrad. Informację o zebraniu należy doręczyć wspólnikom 2 tygodnie przed terminem spotkania. Powinna ona zawierać miejsce, termin oraz plan obrad. Jeżeli chodzi o miejsce powinno ono być w tej samej miejscowości, w której znajduje się siedziba firmy.

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments