Sprawozdanie finansowe w 2021

Sprawozdanie finansowe sporządza się z końcem każdego roku. Jest to raport jednostki gospodarczej, mający na celu służyć przedstawieniu sytuacji finansowej działalności. Sporządzenie takiego sprawozdania musi być wykonane bardzo rzetelnie i zrozumiale, gdyż stanowi ono najważniejszy dokument z funkcjonowania przedsiębiorstwa. Sprawozdanie jest tworzone w formie elektronicznej i musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym ePUAP. Aby sprawozdanie finansowe w 2021 roku było dobrze wykonane, powinno zawierać takie informacje jak: - rachunek zysków i str...
Więcej

Pomoc w złożeniu sprawozdania finansowego za 2020

Jesteś przedsiębiorcą? Prowadzisz księgi rachunkowe? Jeżeli tak, to obowiązek składania sprawozdania finansowego obowiązuje też Ciebie! Sprawozdanie finansowe to dokument, mający na celu przedstawienie sytuacji finansowej firmy. Jest wiele warunków jakie taki dokument powinien spełniać. Pierwszym i najważniejszym z nich jest rzetelność - sprawozdanie powinno w sposób nienaganny odwzorowywać wyniki finansowe działalności. Drugim warunkiem jest zrozumiałość - osoba sprawdzająca sprawozdanie musi być w stanie je zrozumieć. Kolejnym warunkiem jest zawarcie wszystkich potrzebnych informacji i d...
Więcej

Ceny usług księgowych

Prowadząc własne przedsiębiorstwo, wielu przedsiębiorców zastanawia się nad korzyściami ze współpracy z profesjonalnym biurem księgowym, aczkolwiek w praktyce często czynnikiem decydującym są ceny usług księgowych. Otóż jak się okazuje ceny te są w głównej mierze uwarunkowane wieloma czynnikami jak np. pakiet usług, na które zdecyduje się przedsiębiorca. Dodatkowym czynnikiem, który jest istotny w kwestii ustalania ceny za usługę prowadzenia księgowości jest lokalizacja, ponieważ jak nie trudno się domyślić – ceny prowadzenia księgowości w dużych miastach, będą nieco wyższe niż w przypadku ...
Więcej