Zmiana w treści umowy spółki

O istnieniu spółki można mówić już w momencie, w którym wspólnicy złożą swoje podpisy na przygotowanej wcześniej umowie. Jest to najważniejszy dokument w firmie, który reguluje wszystkie kwestie związane z …