Zwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest formą prawną przedsiębiorstwa, które mogą tworzyć jedna lub kilka osób. Odpowiadają oni za zobowiązania spółki w ograniczonym zakresie. Jest to spółka typu handlowego i jest regulowana przepisami z Kodeksu spółek handlowych. Zobowiązana do prowadzenia tak zwanej pełnej księgowości (ksiąg rachunkowych).

Posiada swoje organy jakimi są: zgromadzenie wspólników, zarząd i nieobowiązkowo rada nadzorcza lub komisja rewizyjna.

Pierwszy z wyżej wymienionych organów tworzą wszyscy wspólnicy. Jest to organ ustawodawczy. Zostają zwoływane zgromadzenia, zwyczajne i nadzwyczajne.

Zwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. powinno obywać się w ciągu sześciu miesięcy od upływu roku obrotowego. Jego celem jest między innymi:

  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności spółki i finansowych za ubiegły rok
  • uchwalanie wniosków o podziale zysku albo pokryciu strat
  • zatwierdzania i rozpatrzenia sprawozdania finansowego
  • oraz inne sprawy

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje zarząd, rada nadzorcza, komisja rewizyjna lub wspólnicy którzy żądali zwołania.

0 0 vote
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments