Jak złożyć sprawozdanie finansowe za 2019 rok?

Wszystkie jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe, zobowiązane są do sporządzenia sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej. Osoba, która odpowiedzialna jest za prowadzenie ksiąg oraz kierownik jednostki opatrują je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Oryginałem sprawozdania finansowego jest wersja elektroniczna, a wydruk w formie papierowej jest jedynie kopią tego sprawozdania.

Sprawozdania finansowe muszą być sporządzone według zasad określonych bezpośrednio w ustawie o rachunkowości. Organizacja będzie mogła wybrać wzór z załącznika 1 do ustawy o rachunkowości albo, jeśli spełnia warunki, zdecydować się na prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.

Zgodnie ze zmianami sprawozdanie finansowe musi być sporządzone przez każdą organizację do końca 3 miesiąca od dnia bilansowego, czyli dla większości organizacji do 31 marca. Jest to termin sporządzenia, czyli też podpisania sprawozdania przez osobę, której powierzono podpisanie ksiąg rachunkowych.

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments