Jednoosobowa spółka z o.o

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może mieć skład zarówno jedno- jak i wieloosobowy. Jednoosobowa spółka z o.o. wiąże się z wieloma uproszczeniami zarówno w kwestii jej zakładania, jak i funkcjonowania.

Jak sama nazwa wskazuje udziały w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością należą tylko do jednej osoby, będącej jednocześnie jedynym wspólnikiem w spółce. Każde oświadczenie woli tej osoby musi zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Co bardzo ważne, jedyny wspólnik wykonuje wszelkie uprawnienia, które przysługują zgromadzeniu wspólników. Oznacza to że nie ma potrzeby liczenia głosów podczas podejmowania uchwał, a także przeprowadzania tajnych głosowań, nawet jeżeli wymagają tego przepisy.

Wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. zobowiązany jest do opłacania swoich składek na ubezpieczenia społeczne oraz obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. W tym celu musi samodzielnie zgłosić się do ZUS-u jako płatnik składek oraz ubezpieczony. Jeżeli jednak wyzbędzie się chociaż jednego udziału wówczas starci on status osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą.

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments